ข้าวหมูทอดกระเทียม (khao moo tod kratiam) and seafood salad

By Dwight Turner

ข้าวหมูทอดกระเทียม (khao moo tod kratiam), spicy seafood salad with glass noodles